TOPRAK SU DERGİSİ

Toprak Su Dergisi bir Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü yayındır. Yılda iki kez yayınlanır
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi: Aynur ÖZBAHÇE
Yazı İşleri Müdürü: Fahri KAYAALP
Editör: Suay BAYRAMİN

Yayın Kurulu:
Mustafa USUL;Ahmet AĞAR; Aynur DİLSİZ; Songül DALCI; Hesna ÖZCAN; Derya SÜREK; Fahri KAYAALP; Oğuz DEMİRKIRAN; Gonca KARACA BİLGEN; Tuba BEŞEN; Merve AYSEL

Danışma Kurulu

2012 Hakemler Listesi

Cilt 3, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Farklı Organik Gübrelerin Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Buğdayın Verimine Bakiye Etkileri Özet PDF
İlknur GÜMÜŞ, Cevder ŞEKER
Meranın Otlatma Kapasitesi ve Botanik Kompozisyonuna Bazı Islah Yöntemlerinin Etkisi Özet PDF
Recep YAVUZ, Refik KARAGÜL
Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği Özet PDF
M. Arif ÖZYAZICI, Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ, Aylin ERKOÇAK
Farklı Azotlu Gübreler ve Uygulama Zamanlarının Buğdayda Verim ve Verim Komponentlerine Etkileri Özet PDF
Mahmut TEPECİK, N. Tuba BARLAS, Emre İLKER
Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi Özet PDF
Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ, K. Çağatay SELVİ, E. Fatma GÜRSOY, Çağla ATASOY
Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Özet PDF
Ayten NAMLI, M. Onur AKÇA, E. Burcu TURGAY, M. Reşat SOBA
Kuraklık Stresi Uygulanan Kavun Genotiplerinde Bazı Fizyolojik Değişimler Üzerine Araştırmalar Özet PDF
Sevinç KIRAN, Fatma ÖZKAY, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Şebnem KUŞVURAN
Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım Özet PDF
Orhan DENGİZ, Aziz ŞİŞMAN, Çoşkun GÜLSER, Yasemin ŞİŞMAN
Influence of Limited Water Stress on Yield and Fruit Quality of Melon under Soil-Borne Pathogens Özet PDF
Aynur ÖZBAHÇE, A. Fuat TARI, Seral YÜCEL, Oktay OKUR, Hüseyin PADEM