TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi                               ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanana hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Publishedby
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central ResearchInstitute of SoilFertilizerandWaterResources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE

Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK

Yayın Kurulu / Editorial Board
Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN,  Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkishand English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewedjournal
Yılda iki kez yayınlanır
Publishedtwotimes a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvurularınız ve takibini sadece  http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapabilmeniz için düzenleme yapılmaktadır.
Bu geçiş süreci içerisinde makalelerinizi veweb sitemizden indireceğiniz TELİF HAKKI FORMU nu doldurup imzalayarak geçici bir süre içineditor@topraksudergisi.gov.tr e-mail adresine göndermenizi rica ederiz.


Cilt 6, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Bursa’da İçme ve Kullanma Sularında İndikatör ve Bazı Patojen Bakterilerin Varlığının Araştırılması Öz PDF
Tülay ELAL MUŞ, Figen ÇETİNKAYA
Tam ve Kısıntılı Sulama Koşullarında Karpuzun Su Kullanım Etkinliği Karşısında Ekonomik Getirisi Öz PDF
Hayrettin KUŞÇU, Ahmet TURHAN, Hakan BÜYÜKCANGAZ, Bilge KESKİN, Ezgi KURTULMUŞ, Ali Osman DEMİR
Bazalt Ana Materyali ve Farklı Topografik Pozisyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprakların Bazı Topografik ve Fiziko- Kimyasal Özellikleri Arasındaki Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi Öz PDF
İmanverdi EKBERLİ, Orhan DENGİZ
Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Öz PDF
Yasemin DEMİR, Erdoğan GÜNEŞ
Yarı Nemli Ilıman İklim Koşullarında Farklı Eğim ve Farklı Arazi Örtüsü Altında Toprak Gelişimi ve Agregat Stabilitesi Değişimi Öz PDF
Tülay TUNCAY, Orhan DENGİZ
Eskişehir İli Meralarının Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimlerinin Belirlenmesi Öz PDF
Celalettin AYGÜN, İsmail KARA, A.Levent SEVER, İlker ERDOĞDU, A.Kadir ATALAY, K.Aytaç ÖZAYDIN, Hakan YILDIZ, Öztekin URLA, Metin AYDOĞDU, Ediz ÜNAL, Osman AYDOĞMUŞ, Fatma DEDEOĞLU, M:Güven TUĞAÇ, Harun TORUNLAR, Hicrettin CEBEL, Oğuz BAŞKAN, Mehmet KEÇECİ, Mustafa BOZKURT
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Krom Maden Alanı Topraklarında Azot Mineralizasyonu Öz PDF
Nacide KIZILDAĞ