TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi                               ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanana hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Publishedby
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central ResearchInstitute of SoilFertilizerandWaterResources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE

Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK

Yayın Kurulu / Editorial Board
Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN,  Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkishand English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewedjournal
Yılda iki kez yayınlanır
Publishedtwotimes a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvurularınız ve takibini sadece  http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapabilmeniz için düzenleme yapılmaktadır.
Bu geçiş süreci içerisinde makalelerinizi veweb sitemizden indireceğiniz TELİF HAKKI FORMU nu doldurup imzalayarak geçici bir süre içineditor@topraksudergisi.gov.tr e-mail adresine göndermenizi rica ederiz.


2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE

İçindekiler

Makaleler

Cokriging Yönteminin Tarla Kapasitesi Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Öz PDF
Tülay TUNÇAY, Oğuz BAŞKAN, İlhami BAYRAMİN, Şeref KILIÇ, Orhan DENGİZ
Patates’te Hassas Damla Sulama Programlarının Yapılmasında Toprak Nem Sensörlerinin Kullanılması Öz PDF
ALi İbrahim AKIN, Levent Abdullah ÜNLENEN
Kompost Ahır Gübresi ve Kükürt Uygulamalarının Kireçli Alkalin Toprakta Yetiştirilen Fasulye Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi Öz PDF
Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR
Eskişehir Koşullarında Damla Sulama İle Sulanan Şekerpancarında “Su Verim İlişkileri, Su Tüketimi ve Su Kullanım Etkinliği” Öz PDF
Demet UYGAN
İklim Değişikliğinin Aydın Yöresinde Toprak Nemi Üzerindeki Etkileri ve SWAP Modeli ile Simülasyonu Öz PDF
Yıldırım KAYAM, Gönül Bilgehan AYDIN
EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Öz PDF
Ayten NAMLI, Muhittin Onur AKÇA, Hanife AKÇA
Gidya ve Poliakrilamid Uygulamalarının Farklı Tekstürdeki Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri Öz PDF
Gonca YÜCE, Tuğrul YAKUPOĞLU
Karbon / Azot Oranının Organik Toprakların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi Öz PDF
Rawaz Khasro QADER, Hüseyin DİKİCİ, Ömer Faruk DEMİR
Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi Öz PDF
Kadir UÇGUN, Mesut ALTINDAL, Murat CANSU