TOPRAK SU DERGİSİ

Toprak Su Dergisi bir Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü yayındır. Yılda iki kez yayınlanır
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi: Aynur ÖZBAHÇE
Yazı İşleri Müdürü: Fahri KAYAALP
Editör: Suay BAYRAMİN

Yayın Kurulu:
Mustafa USUL;Ahmet AĞAR; Songül DALCI; Fahri KAYAALP; Aynur DİLSİZ; Hesna ÖZCAN; Derya SÜREK; Oğuz DEMİRKIRAN; Gonca KARACA BİLGEN; Tuba BEŞEN; Merve AYSEL

Danışma Kurulu

2013 Hakemler Listesi

Cilt 3, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Ankara Koşullarında Hibrit Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotipinde Farklı Sıra Üzeri Aralıkları ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkisi Özet PDF
Sibel DAY, Özer KOLSARICI
Yield and Fruit Quality Response of Drip-Irrigated Melon to the Duration of Irrigation Season Özet PDF
Neslihan ŞENGÜL, Osman YILDIRIM, Nilgün HALLORAN, Şeyda ÇAVUŞOĞLU, Evran DOĞAN
Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Farklı Fizyografya, Benzer Ana Materyal Üzerinde Yeralan Toprakların Pedogenesisleri Özet PDF
Mustafa USUL, Orhan DENGİZ
Analysis of the Spatial Variability of Soil Properties in Different Physiographic Units Özet PDF
Hasan Sabri ÖZTÜRK, Gönül AYDIN, Mustafa SAĞLAM, Levent ATATANIR, Alper YORULMAZ
The Use of Remote Sensing and Geographic Information System Techniques to Determine Relationships between Land Use and Landform Özet PDF
Tülay TUNÇAY, İlhami BAYRAMİN, Hasan Sabri ÖZTÜRK, Mümtaz KİBAR, Oğuz BAŞKAN