TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi bir Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü yayındır. Yılda iki kez yayınlanır.

Toprak Su Dergisi TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (Tarım Bilimleri) Tarafından taranmaktadır. 2014 yılı sayılarından itibaren veri tabanına alınmıştır.

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi: Aynur ÖZBAHÇE
Yazı İşleri Müdürü: Fahri KAYAALP
Editör: Suay BAYRAMİN

Yayın Kurulu (*):
Mustafa USUL;Ahmet AĞAR; Songül DALCI; Fahri KAYAALP; Aynur DİLSİZ; Hesna ÖZCAN; Derya SÜREK; Oğuz DEMİRKIRAN; Gonca KARACA BİLGEN; Tuba BEŞEN; Merve AYSEL
(*) Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

Danışma Kurulu

2014 Hakemler Listesi

SOIL WATER JOURNAL, 2015, SPECIAL ISSUE (TOPRAK SU DERGİSİ, 2015, ÖZEL SAYI)

Cilt 4, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Suluova ve Merzifon Ovaları Topraklarının Yarayışlı Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Konsantrasyonlarının Mesafeye Bağlı Değişimi Öz PDF
Elif GÜNAL, Halil ERDEM
Amik Ovası Yaygın Toprak Serilerinin Mikrobiyal Aktivitelerinin Haritalanması Öz PDF
Mustafa DEMİRTOK, Şeref KILIÇ, Kemal DOĞAN
Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması Öz PDF
Timuçin EVEREST, Hasan ÖZCAN
Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürt Durumları Öz PDF
Mehmet Burak TAŞKIN, Meriç BALCI, Mahmut Reşat SOBA, Emre Can KAYA, Pınar ÖZER, Gökhan TANYEL, Ali KABAOĞLU, Murat Ali TURAN, Süleyman TABAN
Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Tarımsal Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi Öz PDF
Ayla ALTUN, Yasemin DEMİR